Bookie

En blogg för bokberoende

”Ansiktet” av Elmer Diktonius

17 oktober, 2012 Kl.14:27 Litteraturen

Det är ej mycket

jag vill ta med mig

till andra sidan –

blott ett barns ansikte.

Och när han slutat sin dunderpredikan

om mina kätterska tankar och mitt

helvetiska leverne

tar jag från hjärtestället den slitna medaljongen

med den mörklockiga ungen

och sticker den

i hans skröpliga gubbhand.

De buskiga ögonbrynen

som ännu darrar av vrede

sänkes och höjes tills han säger:

vi är båda

två gamla sentimentala åsnor –

gack i ro min son!

Kommentera

Kommentera