Bookie

En blogg för bokberoende

Att lyssna till jaget

13 juli, 2012 Kl.16:56 Studentlivet

Anders Olsson, forskare i litteraturvetenskap och medlem i Svenska Akademien, har en skriftlig stil som skiljer ut sig. I en intervju har han sagt att han nästan utplånar sitt jag när han ’lyssnar’ till en dikt, att han i värsta fall bara blir en andra stämma och att han upplever det motsatta när han själv skriver poesi; då kan han uttrycka sitt jag. Men hur vet man att man uttrycker sitt jag? Det är en kunskapsteoretisk fråga som inte är enkel. Vill man inte gärna tro att man i det språkliga samspelet med andra får kontakt med den andres jag? Jag kan tycka att jaget i en dikt liksom ”gömmer” sig jämfört med i vetenskapligt skriven text. Hur som helst: Anders Olssons stil kännetecknas av att språket håller sig till en inslagen väg som är väl avgränsad genom att inte inbjuda till stora kliv i associationsväg. Allt är verkligen satsat på denna uppbyggnad.

 

Kommentera

Kommentera