Bookie

En blogg för bokberoende

Artur Lundkvist

22 december, 2012 Kl.15:02 Litteraturen

Mörk, krokig gick jag över tomma marker. Nakna träd stod

och huttrade. Jag drömde mig att någon gick ljus vid min

sida.

Jag räckte ut handen: där var ingen. Ingen. De nakna träden

stod och huttrade.

Och jag ropade i förtvivlan efter morgonens ljusa vägar och

efter människorna som vandrar på dem.

 

(Artur Lundkvist, ur ”Glöd”, 1928)

 

Ljusklädd pojke med nedvänt ansikte i en lummig park

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi som jobbat med Bookie är tacksamma om ni vill hjälpa oss med en liten utvärdering. (Bookie släcks ned vid årsskiftet.) Det tar max 2 minuter. För att komma till enkäten, var vänlig klicka här.

Kommentera

Kommentera