Bookie

En blogg för bokberoende

En solskenshistoria

10 maj, 2012 Kl.8:00 Intervjuerna

Mark Kermode har jämfört sina egna tolkningar av Lars von Triers filmer med dennes utsagor om filmerna och funnit det motsägelsefullt. Han har argumenterat att han har tolkningsföreträde för att han står utanför skapandet av filmen. Han har uttryckt skillnaden dem emellan som en kulturell skillnad och reducerat von Trier till Den Andre – ”Little White Lars” – och till en ”prankster”, alltså till en person som utför ”practical jokes”. Denna historia, dokumenterad på Youtube, är ett uttryck för von Triers förmåga att gå över gränser och förena motstridigheter genom säregna kombinationer av känsla och intellekt. Som jag ser det är von Trier mycket, mycket innerlig. Historien slutar med att Kermode söker upp von Trier för att personligen fråga ut honom. Vi kan göra detsamma mot Kermode och fråga oss hur ”sincere” hans skepsis egentligen var. Var den inte också ett sätt att bearbeta skepsisen, lösa upp den i orimlighet? Var det inte som om han hela tiden väntade på att få lyssna till von Trier utan några störningsmoment i form av hans filmer och annat?

 

 

Kommentera

Kommentera