Bookie

En blogg för bokberoende

Filmens text

25 juli, 2012 Kl.15:20 Litteraturen

Enligt filmregissören och filmvetaren Peter Greenaway är den samtida filmen upphängd på sin text till förfång för bildens inneboende möjligheter. Den vill vara mer roman än bildkonst. Kanske är illustrerad text en mer passande benämning för film idag, som Greenaway menat. Samtidigt, i och med den digitala revolutionen, förändras samhällets kommunikation mot ett allt större bildberoende.

 

 

Kommentera

Kommentera