Bookie

En blogg för bokberoende

Jaget och fiktionen

26 november, 2012 Kl.15:43 Litteraturen

Debuterande romanförfattare skriver ofta om sin barn- och ungdomstid. Det är lite gulligt. Men, allvarligt talat, hur kommer oerfarna författare fram till hur de kan använda sina egna livserfarenheter i skrivandet om inte genom att utforska de erfarenheter som vid en första anblick ter sig mest givande? Vilket jag antar att uppväxten gör. Poeten Baudelaire har i detta sammanhang behandlats mycket tvivelaktigt av en litteraturforskare vid namn Hugo Friedrich, som snurrar in sig i ett cirkelresonemang som går ut på att visa att det biografiska sammanhanget är ovidkommande eftersom ”poeten inte ser till sitt eget empiriska jag då han skriver sina dikter. Han skriver utifrån sig själv endast såtillvida som han uppfattar sig i det modernas våld”. Men hur definieras ”det modernas våld” och vad har det med dikterna att skaffa?

 

Kommentera

Kommentera