Bookie

En blogg för bokberoende

Konstens fullbordan

27 juli, 2012 Kl.14:04 Studentlivet

Meningen med konsten är att främmandegöra. Vi får stå kvar med förankring i verkligheten medan overkligheten sköljer över oss. Det är en utmaning att bedöma konsten rättvist och på dess egna villkor. Det är litteraturvetarens uppgift. Kanske är det missvisande att utgå ifrån att högkvalitativ konst är mer meningsfull än lågkvalitativ. Den lågkvalitativa försvinner förvisso i en litteraturhistoria över estetiska utvecklingslinjer, men här talar jag om uppfattningen av meningsfullhet hos de som inte är fullfjädrade litteraturvetare. Värderingen av konst är dock inte slutgiltig ens för litteraturvetare utan historiebunden (men likväl nödvändig).

 

Konsten ska vara oss främmande. Sedan ska den tolkas och analyseras. Då har verkligheten blivit… främmande.

 

Kommentera

Kommentera