Bookie

En blogg för bokberoende

Narcissism

9 juli, 2012 Kl.14:28 Litteraturen

Idag är författaren och f.d. programledaren Daniel Sjölin värd för Sommar i P1. Han talar kring självbild och offentlighet. Det får mig att associera till vad filosofen Derrida säger om sin egen narcissism. Daniel Sjölin och Derrida tycks för övrigt som varandras motsatser med tanke på att Sjölin är en konstfull berättare medan Derrida  sagt sig sakna förmåga att berätta. De kompletterar varandra kan man säga. Däremot delar de oron att den egna offentliga bilden får de att framstå som en ”typisk” författare respektive filosof och som därmed ger intryck av en hierarki och en auktoritet som inte finns.

 

 

Kommentera

Kommentera