Bookie

En blogg för bokberoende

Strountes (Gunnar Ekelöf)

18 november, 2012 Kl.11:56 Litteraturen

Jag ser på detta spjäll

Det är rutigt, absolut rutigt

Jag ser på detta andra spjäll

Det är fullkomligt randigt

Det ena är rutigt vare sig det är öppet

eller stängt

Det ger bara lite mer eller mindre luft

 

Det andra är randigt vare sig man ätit av

det eller ej

men mest när man ätit av det!

 

O vad skall jag göra med alla dessa spjäll

Vad ska jag göra med alla dessa ord

som eventuellt betyder ett och detsamma

med eller utan ränder!

 

Jag är visst kommen på fel halvklot!

Kommentera

Kommentera