Bookie

En blogg för bokberoende

Subtilt eller tydligt

15 juli, 2012 Kl.13:30 Litteraturen

I Filip Hammars och Fredrik Wikingssons populärkulturella podcast denna vecka (avsnitt 94) så föresvävar det Hammar om inte subtiliteten borde ”avskaffas”, som han uttrycker det. Hammar har läst dramatikern Lars Noréns dagböcker och i en fritt associerande reflektion kring det framträder flera missförstånd av konstnärligt arbete som jag läser som uttryck för hämningar Hammar pålagt sig själv i syfte att nå ut till en bred publik. Samtidigt som Hammar söker en lättillgänglighet i sitt uttryck så ser han en ära i att tänja gränser för sin egen förmåga att vara nyskapande. Men här uppstår en diskrepans mellan hur begreppet nyskapande används om populärkultur respektive konst. Hammar förstår inte att ett verk inte behöver ha en sammanhängande mening, att de meningsbärande skikten kan ligga parallella utan att uppgå i en större enhet. Ett verk kan vara både subtilt och tydligt om det finns en enhetlig mening för subtiliteten att uppgå i. Anders Olsson har skrivit en utmärkt essä om detta som heter ”Den okända texten”.

 

Kommentera

Kommentera