Bookie

En blogg för bokberoende

Suspenderat liv

4 december, 2012 Kl.20:43 Litteraturen

Jag har nyligen lärt mig två nya ord som jag gillar: ”töva” som betyder tveka och ”suspendera”, synonymt med uppskjuta. Det är ingen slump att de ligger nära varandra i betydelse, utan de behandlade ett gemensamt ämne i den litteratur jag fann dem. Vilket handlar om en dikt av T. S. Eliot – ”The Love Song of J. Alfred Prufrock”. Diktjaget, Prufrock, suspenderar i denna dikt livet, om man ska tro uttolkarna. En krabbas grova klor blir en symbol för undertryckt aggressivitet och kontrasteras mot salongslivets hämmande konventioner som föranleder rader som: ”Do I dare to eat a peach” och ”I have measured out my life with coffee spoons”.

 

9 kommentarer

9 kommentarer till Suspenderat liv

  1. Göran Persson ska en gång ha sagt att det inte finns något utrymme för tvekan och tövan. Men Nationalencyklopedin anser att töva betyder dröja. Vad är det egentligen som gäller?

  2. Tycker jag väl ändå inte! Man kan väl dröja utan att tveka och tveka utan att dröja?

  3. Jag tror inte att Göran Persson bidrog med något exempel annat än på hur man kan använda ordet töva. Det framgår ju inte vad han ansåg att det betydde. Så ja jag tror att NE har rätt. Att två ord i vissa kontexter är synonyma betyder ju inte att deras konnotationer är exakt lika. Flicka kan ju exempelvis vara synonymt med dotter men de är långt ifrån alltid utbytbara.

  4. I vilket fall kan två ord uppenbarligen ha samma betydelse, som exempelvis töva och dröja. Till skillnad från töva och tveka respektive flicka och dotter, som dock ev. kan vara synonyma.

Kommentarer till Tore