Bookie

En blogg för bokberoende

Subtilt eller tydligt

15 juli, 2012 Kl.13:30 Litteraturen

I Filip Hammars och Fredrik Wikingssons populärkulturella podcast denna vecka (avsnitt 94) så föresvävar det Hammar om inte subtiliteten borde ”avskaffas”, som han uttrycker det. Hammar har läst dramatikern Lars Noréns dagböcker och i en fritt associerande reflektion kring det framträder flera missförstånd av konstnärligt arbete som jag läser som uttryck för hämningar Hammar pålagt sig själv i syfte att nå ut till en bred publik. Samtidigt som Hammar söker en lättillgänglighet i sitt uttryck så ser han en ära i att tänja gränser för sin egen förmåga att vara nyskapande. Men här uppstår en diskrepans mellan hur begreppet nyskapande används om populärkultur respektive konst. Hammar förstår inte att ett verk inte behöver ha en sammanhängande mening, att de meningsbärande skikten kan ligga parallella utan att uppgå i en större enhet. Ett verk kan vara både subtilt och tydligt om det finns en enhetlig mening för subtiliteten att uppgå i. Anders Olsson har skrivit en utmärkt essä om detta som heter ”Den okända texten”.

 

Kommentera

Att lyssna till jaget

13 juli, 2012 Kl.16:56 Studentlivet

Anders Olsson, forskare i litteraturvetenskap och medlem i Svenska Akademien, har en skriftlig stil som skiljer ut sig. I en intervju har han sagt att han nästan utplånar sitt jag när han ’lyssnar’ till en dikt, att han i värsta fall bara blir en andra stämma och att han upplever det motsatta när han själv skriver poesi; då kan han uttrycka sitt jag. Men hur vet man att man uttrycker sitt jag? Det är en kunskapsteoretisk fråga som inte är enkel. Vill man inte gärna tro att man i det språkliga samspelet med andra får kontakt med den andres jag? Jag kan tycka att jaget i en dikt liksom ”gömmer” sig jämfört med i vetenskapligt skriven text. Hur som helst: Anders Olssons stil kännetecknas av att språket håller sig till en inslagen väg som är väl avgränsad genom att inte inbjuda till stora kliv i associationsväg. Allt är verkligen satsat på denna uppbyggnad.

 

Kommentera