Bookie

En blogg för bokberoende

Den rena läsaren

5 september, 2012 Kl.12:43 Litteraturen

Daniel Sjölin påstår i en intervju:

– Om jag ska skriva en bok så måste det vara en berättelse som bara kan berättas på ett enda sätt. Sedan måste bara jag kunna berätta den. Annars kan någon annan göra det, eftersom alla andra egentligen är bättre. För det tredje ska det bara vara nu jag kan skriva den.

 

Här hade jag tänkt inleda ”Tänk på detta citat av Daniel Sjölin nästa gång etcetera”. Och så skulle jag säga vilken reaktion jag söker från er. Så kunde ni bedöma om det fick er att tänka på det och då var det bra. Då fick jag den bättre idén att ta mig själv som exempel på vad skönlitteraturen inte gör: Skönlitteraturen beordrar inte reaktioner från sin läsare – den tar på sig ansvaret för alla moraliska budskap. Den förlägger inte skulden till läsaren – man kan hitta i boken de moraliska fel som man skjuter på.

 

Kommentera

Sadla vetenskapligt

19 juli, 2012 Kl.16:07 Studentlivet

Att inte vända på orden. Att komma på vad man menar innan formuleringen har utsagts. Att inte köpa en päls till den som lever på havregryn. Det är att skapa sitt sinne för vetenskap. Man ska inte vara så rädd för att ljuga. Det är okej att fantisera sista biten och låta delfinerna leka på Saturnus. Huvudsaken är att man inte håller det konstiga inom sig. Kanske du då till sist kopplar ihop de sanningssägande ansiktena med delfinerna på Saturnus.

 

Kommentera

Narcissism

9 juli, 2012 Kl.14:28 Litteraturen

Idag är författaren och f.d. programledaren Daniel Sjölin värd för Sommar i P1. Han talar kring självbild och offentlighet. Det får mig att associera till vad filosofen Derrida säger om sin egen narcissism. Daniel Sjölin och Derrida tycks för övrigt som varandras motsatser med tanke på att Sjölin är en konstfull berättare medan Derrida  sagt sig sakna förmåga att berätta. De kompletterar varandra kan man säga. Däremot delar de oron att den egna offentliga bilden får de att framstå som en ”typisk” författare respektive filosof och som därmed ger intryck av en hierarki och en auktoritet som inte finns.

 

 

Kommentera