Bookie

En blogg för bokberoende

Struktur

3 juni, 2012 Kl.17:58 Studentlivet

Jag vill inte belasta med mina fragment, men utan fragment är jag bara strömmande känsla, och utan fragment och strömmande känsla är jag struktur. Strukturen ska öppna sig mot dikt.

 

Kommentera

Det handlösa inlägget

18 maj, 2012 Kl.8:00 Studentlivet

Det svåra med att analysera dikter är att hitta nya infallsvinklar. Om man inte gjort så mycket förarbete slås man av det i skrivprocessen. Jag är inte så mycket i mig själv just nu, därför blir detta ett handlöst inlägg, som vore jag bakbunden. För mitt skrivande på en pågående uppsats behövs det att jag inser min frihet: att banden från förr är avklippta. Det är lite inspirerande med klippet nedan. Det ligger utanför filmen som det baseras på, av orsaken att den inte tillät ljud av detta slag på grund av ett estetiskt manifest kallat Dogma. Idioterna, som filmen heter, experimenterar med distans och inlevelse.

 

 

Kommentera