Bookie

En blogg för bokberoende

Vid diktläsningens slut

21 oktober, 2012 Kl.17:37 Litteraturen

Så här såg det ut när jag sammanfattade min B-uppsats om dikten ”Slutrapport om Sisyfos” av Karl Vennberg:

 

I ”Slutrapport om Sisyfos” omringar Vennberg friheten av hinder, vilket manar fram frågor om vad vi är beredda att offra. Diktjaget gör så gott han kan för att locka sin helsvarte hankatt Sisyfos att välja mellan hans alternativ. För att komma förbi diktjaget så måste Sisyfos välja att inte välja. Diktjaget sörjer att katten lämnar honom för att dö, men i själva verket så ska diktjaget möta samma öde. Vår existens är visserligen begränsad i tiden, men vår frihetskänsla kan bara maximeras genom en existentiell medvetenhet. 

 

Kommentera

På lärodiktens sätt, men ändå inte

11 juni, 2012 Kl.13:11 Litteraturen

Karl Vennbergs lärodikt ”Klassisk prolog” sluter inte upp i den mening traditionella lärodikter brukar att göra, varken till form eller innehåll. Ändå är det högst meningsfullt att betrakta den som en lärodikt, då den trots allt hamnar i det facket om vi ser på den utifrån ett genreperspektiv. Genren etableras i mångt och mycket i diktens första stycke, som i brottstycken lyder:

 

I björkens ljusa lövverk spelar solen

kastanjen sörjer sina vissna blommor

och hagtorn doftar längs den gamla parkens

förfallna sandplaner och tomma gångar

[…] Det fanns en dödens fläkt i diktens skönhet

en visshet om förgängelse

som stack mitt öga

plundrade en sommardag

på all dess glädje

Ljuset silar sakta

igenom trädens löv och tränger ner

till dammens vatten som i en fontän

av glimmer återkastar det mot rymden

Du vaknat ur din sömn och börjar jollra

[…] vi löser livets gåtor

på tu man hand i en förfallen park

där gullregn blommar och där solen spelar

 

Fortsättningen finns att läsa i samlingen ”Halmfackla” (1944).

 

Kommentera