Bookie

En blogg för bokberoende

Information eller luft

10 december, 2012 Kl.16:05 Studentlivet

Det finns en populär fransk bok (tyvärr kommer jag inte på namnet men titeln finns även på svenska och Kreativt skrivande A vid Mittuniversitetet har haft den som referenslitteratur) som visar hur ett och samma informationsinnehåll kan varieras i många olika former och stilar. Det är den näst bästa bok i konsten att skriva som jag har läst. Tanken var att återberätta en dröm och så kom jag att tänka på den här boken. Drömmar är ju väldigt privat och distansen till drömmen som jag kan låtsas när jag berättar den borde kanske undvaras till förmån för en mer informationsinriktad text. Dock – då skulle det bli en större urvalsprocess för mig. Det fina med drömmar kanske är att berättaren inte vet vad dem berättar. (Filmregissören Lars von Trier har sagt att vore han modigare så skulle han skapa något han inte kan förklara, och en annan gång att han aldrig använt sig av drömmar i skapandet.) Det är bara det att det är väldigt lätt att idéer som kommer för mig är i behov av tillägget ”fast tvärtom”. Jag vill gärna låta vara öppet hur fördjupande texten ska bli.

 

Kommentera

Skämt eller allvar

12 november, 2012 Kl.12:37 Litteraturen

En journalist frågade en gång Lars von Trier om hans film ”Idioterna” var ett skämt från hans sida. von Trier replikerar allvarligt att han som med allt annat är djupt allvarlig. Gunnar Ekelöfs diktsamling ”Strountes” (som uttalas strunt) appellerar på ett liknande sätt till lättsinne samtidigt som det knappast är något skämt. Här följer ett exempel:

 

Frågar du mig var jag finns

så bor jag här bakom bergen

Det är långt men jag är nära

Jag bor i en annan värld

men du bor ju i samma

Den finns överallt om också sällsynt som helium

Varför begär du ett luftskepp att fara med

Begär istället ett filter för kväve

ett filter för kolsyra, väte och andra gaser

 

Begär ett filter för allt som skiljer oss

ett filter för livet

Du säger att du nästan inte kan andas

Än sen! Vem tror du kan andas?

Den mesta tiden tar vi det ändå med jämnmod

En vis man har sagt:

”Det var så mörkt att jag nätt och jämnt kunde se

stjärnorna”

Han menade bara att det var natt

 

Kommentera

Vapenvila

23 oktober, 2012 Kl.14:16 Studentlivet

Sökes: Någon som kan ta över mitt liv.

 

 

Kommentera

Dekonstruktion av det goda

16 augusti, 2012 Kl.16:35 Studentlivet

Det är svårt att dela på känslan att göra något bra och känslan att vara bra. Säger omdömet att något är bra så ökar självförtroendet. Med det kan bevekelsegrunderna bli smärtsamt påtagliga, och man frågar sig om man är så god och om det som bedömdes som bra kan ha något fast värde. Lars von Triers filmer bär ofta på det temat. På en presskonferens i Cannes för filmen ”Antichrist” lovordar en av skådespelarna von Trier, som utan att vända blicken från pressuppbådet inflikar ”The best”. Skådespelaren försöker både road och lätt distraherad avsluta sitt resonemang, varpå von Trier inte kan låta bli att upprepa sitt subtila budskap. Förutom sådana humoristiska poänger visas i von Triers filmer även de mest fasansfulla konsekvenser av det vi trodde var gott.

 

Kommentera

Författare eller uttolkare

14 augusti, 2012 Kl.15:49 Litteraturen

Skönlitteraturen är aldrig bara för författaren att förstå helt och fullt. Det är viktigt att det finns både författare och uttolkare. När Lars von Trier på kommentarsspåret till ”Melancholia” av en filmforskare föreslogs en tolkning som det forskats på, så vek han instinktivt undan från att ens försöka diskutera den. Däremot gav han beredvilligt med sig när filmforskaren tillät sig tolka hans muttrande svar som att den ändå föreföll honom rimlig. Det är svårt att vara både författare och uttolkare.

 

At any rate my starting point has to be that this is real, otherwise I can’t judge it in any way, and that’s why it’s so goddamn difficult, and I become like a tiny tiny little child, and I understand that this isn’t reality after all. It’s acting, and it’s a bunch of stilted crap and some theoretical and dramaturgical constructs. However much we want the dramaturgy to stay out of it, it’s always there. And it’s some kind of game that little Lars has staged in some primary school, and it’ll never be real because in a basic basic basic sense deep deep deep down you’re onehundredandninetythousand percent lonely in your own tiny tiny little stupid, ridiculous, humiliating world.

 

(Hämtat från notesfornothing.com. Ur ”Dogme 2: Idioterne: manuskript og dagbog” av Lars von Trier. Översatt från danska av notesfornothing.com.)

 

Kommentera

Nybörjare

12 augusti, 2012 Kl.13:27 Osorterat

 

Kommentera

Djur som talar

6 augusti, 2012 Kl.16:49 Osorterat

Ett inlägg i bloggen ägnade jag åt att dissekera mina mardrömmar om djur. Sedan dröjde det länge innan jag drömde något sådant igen. Inte förrän en natt efter att under tandborstningen i huvudet ha planerat detta inlägg om att jag aldrig mera såg skymten av mina mardrömmar om djur.

 

 

Kommentera

Konstupplevelsens symboliska villkor

13 juni, 2012 Kl.8:00 Litteraturen

I filmen ”The Chronicles Of Narnia – The Lion, The Witch And The Wardrobe” väntar, som bekant, sagans värld i ett helt vanligt klädskåp. Jag tror att oförmågan att tolka poesi till en del härrör ur ett ideal om att konstupplevelsen ska gå till på det sättet. Förklaringen till hur klädskåpet kunde rymma en hel värld lämnas därhän i Narnia, utan att problematisera vår förståelse av denna genrekonvention. Klädskåpet fungerar som en symbol inom genren för sagans värld. Denna genres konventioner kring relationen mellan sagans värld, den vardagliga världen och vår identitet som mottagare av sagan formar, enligt mig, en hel kulturs symbol för konstupplevelsens villkor. Utan motbild får detta, som jag menar, begränsande konsekvenser för vår förmåga att analysera poesi.

 

I relation till detta är det värt att fundera över om Lars von Trier med ”Europa” erbjuder någon  sådan motbild genom följande grepp, som inledningen så markant illustrerar. Jag vet inte, det är bara en tanke. Vad tror ni?

 

 

2 kommentarer

Det handlösa inlägget

18 maj, 2012 Kl.8:00 Studentlivet

Det svåra med att analysera dikter är att hitta nya infallsvinklar. Om man inte gjort så mycket förarbete slås man av det i skrivprocessen. Jag är inte så mycket i mig själv just nu, därför blir detta ett handlöst inlägg, som vore jag bakbunden. För mitt skrivande på en pågående uppsats behövs det att jag inser min frihet: att banden från förr är avklippta. Det är lite inspirerande med klippet nedan. Det ligger utanför filmen som det baseras på, av orsaken att den inte tillät ljud av detta slag på grund av ett estetiskt manifest kallat Dogma. Idioterna, som filmen heter, experimenterar med distans och inlevelse.

 

 

Kommentera

En solskenshistoria

10 maj, 2012 Kl.8:00 Intervjuerna

Mark Kermode har jämfört sina egna tolkningar av Lars von Triers filmer med dennes utsagor om filmerna och funnit det motsägelsefullt. Han har argumenterat att han har tolkningsföreträde för att han står utanför skapandet av filmen. Han har uttryckt skillnaden dem emellan som en kulturell skillnad och reducerat von Trier till Den Andre – ”Little White Lars” – och till en ”prankster”, alltså till en person som utför ”practical jokes”. Denna historia, dokumenterad på Youtube, är ett uttryck för von Triers förmåga att gå över gränser och förena motstridigheter genom säregna kombinationer av känsla och intellekt. Som jag ser det är von Trier mycket, mycket innerlig. Historien slutar med att Kermode söker upp von Trier för att personligen fråga ut honom. Vi kan göra detsamma mot Kermode och fråga oss hur ”sincere” hans skepsis egentligen var. Var den inte också ett sätt att bearbeta skepsisen, lösa upp den i orimlighet? Var det inte som om han hela tiden väntade på att få lyssna till von Trier utan några störningsmoment i form av hans filmer och annat?

 

 

Kommentera