Bookie

En blogg för bokberoende

Konstupplevelsens symboliska villkor

13 juni, 2012 Kl.8:00 Litteraturen

I filmen ”The Chronicles Of Narnia – The Lion, The Witch And The Wardrobe” väntar, som bekant, sagans värld i ett helt vanligt klädskåp. Jag tror att oförmågan att tolka poesi till en del härrör ur ett ideal om att konstupplevelsen ska gå till på det sättet. Förklaringen till hur klädskåpet kunde rymma en hel värld lämnas därhän i Narnia, utan att problematisera vår förståelse av denna genrekonvention. Klädskåpet fungerar som en symbol inom genren för sagans värld. Denna genres konventioner kring relationen mellan sagans värld, den vardagliga världen och vår identitet som mottagare av sagan formar, enligt mig, en hel kulturs symbol för konstupplevelsens villkor. Utan motbild får detta, som jag menar, begränsande konsekvenser för vår förmåga att analysera poesi.

 

I relation till detta är det värt att fundera över om Lars von Trier med ”Europa” erbjuder någon  sådan motbild genom följande grepp, som inledningen så markant illustrerar. Jag vet inte, det är bara en tanke. Vad tror ni?

 

 

2 kommentarer